Referenssit

Esimerkkejä tekemistämme töistä

Yritys tarvitsi automaattista testiympäristöä, jolla hoitaa mobiililaitteiden ei-toiminnallista testausta. Työhön kuului myös testikehitystöiden ohjaaminen yksiköiden välillä. Ympäristössä tehtiin mm. luotettavuus-, suorituskyky-, kapasiteetti- ja pitkäaikaistestausta automatisoiduilla työvälineillä.- Testiympäristön käyttöönotto ja kehitys
VBA-perusteisella ohjelmalla luotiin suuren ravintolaketjun tuotantosuunnitelmat, tilauslistat ja laskettiin erilaisiin ruokalistoihin perustuvat ruoka-aineiden määrät. Samassa projektissa luotiin myös useita MS Office -perusteisia ohjelmia ketjun käyttöön. - Tuotannonohjausjärjestelmän päivitys ravintolaympäristöön
Monikansallinen yritys tarvitsi teknisen projektipäällikön hoitamaan teknistä projektinhallintaa ja töiden ohjausta järjestelmässä, johon liittyivät eri maiden toiminnanohjausjärjestelmät. Myös Suomen-organisaation arkkitehtuurin suunnittelu ja kehitys kuului työhön. Projekti hoidettiin käytännössä kokonaan etäyhteyksiä hyödyntämällä, ja kaikki yhteydenpito tapahtui sähköpostien ohella video- ja äänilaitteita käyttäen.- Kansainvälistä yhteistyötä
Monikansallinen yritys tarvitsi töidensä organisointiin ja raportointiin työkalun, jolla ohjata eri maiden scrum-tiimejä ja linja-organisaatioita eri projektien välillä. Projektiin sisältyi koko ohjelmiston määrittely, suunnittelu, toteutus ja testaus.- Resurssienhallintaprojekti
Integraatio tarkoittaa esimerkiksi kahden järjestelmän yhdistämistä kokonaisuudeksi. Olemme toteuttaneet lukuisia onnistuneita integraatioita, joissa asiakkaan järjestelmät vaihtavat tietoa automaattisesti keskenään, eikä ihmisten tarvitse kopioida samoja tietoja moneen paikkaan.- Erilaiset integraatioratkaisut