Tuotteet ja palvelut

Oivataito tarjoaa ohjelmistotuotantoa, johon kuuluvat muun muassa

Tarpeiden tunnistaminen – löydämme ongelmakohdat ja keksimme niihin oikeat ratkaisut.

Vaatimusmäärittely – määrittelemme työn tavoitteet ja vaatimukset.

Järjestelmä- ja tietokantasuunnittelu sekä ohjelmointi – toteutamme ohjelmiston alusta loppuun.

Dokumentointi – luomme ymmärrettävät ja selkeät käyttöohjeet, kuvaukset ja määrittelyt.

Projektinhallinta – ohjaamme oikeat henkilöt tekemään tarvittavat työt oikeaan aikaan.

Laadunvarmistus – varmistamme, että kaikki toteutukset ovat laadukkaita sekä luotettavia ja toimivat halutulla tavalla.

Asennus, käyttöönotto ja koulutus – koulutamme henkilöt käyttämään tekemäämme tai asentamaamme ohjelmistoa oikein.

Käyttämiämme teknologioita

Microsoft .NET

 • Visual Studio .NET
 • C#, VB.NET
 • ADO.NET
 • ASP.NET
 • Windows & Web Services & Applications

Tietokannat

 • Microsoft SQL Server
 • MySQL

Versionhallinta

 • Subversion, TortoiseSVN, AnkhSVN
 • Microsoft Team Foundation Server
 • GIT

Toimistotyökalut

 • Microsoft Office
 • LibreOffice

Asiakkuudenhallinta

 • Microsoft Dynamics CRM & Dynamics 365 for Sales

Tulostusympäristön hallinta

 • Oiva-tulostinhallinta